FI | EN

Kuopion luonnonjääradat sijaitsevat Kuopion matkustajasatamassa. Luonnonjäälle pääsee helposti kahdesta sisääntulorampista. Pääsisäänkäynti Minna Canthin kadulta.

Jäällä saa liikkua kävellen, luistellen, pyöräillen tai potkukelkkailen. Muista kiertosuunta, ota muut huomioon ja ole ystävällinen - näillä ohjeilla pääsee pitkälle!

Eri pituisia ratoja kunnostetaan ja aukaistaan sään ja olosuhteiden mukaan. Luonnonjääluisteluradat kiertävät Kuopion matkustajasataman ja Kuopionlahden alueella. Ratojen pituudet ovat 1 km, 2 km, 4km ja 7,5 km. Luonnonjääluisteluratojen kunnostus alkaa vuoden alussa. Luistelemaan päästään yleensä tammikuun aikana. Luistelukausi päättyy maaliskuun puolella, riippuen sääolosuhteista.

Luonnonjää elää ja jäässä voi olla railoja. Huomioithan, että liikut jäällä omalla vastuullasi eikä radankunnossapitäjät vastaa laite- tai välinerikoista. Suosittelemme kypärän käyttöä turvallisuussyitä.

Seuraa ratatiedostusta osoitteesta finlandicemarathon.com
Radankunnossapitäjä: Mestar (Mestar Kuopio Oy)

Kuopio's natural ice tracks are located in Kuopio's passenger port. The natural ice tracks are easily accessible from two entrance ramps. Main entrance from Minna Canth street.
You can move on the ice by walking, skating, cycling or kicksledding. Remember the detour, consider others and be kind - these instructions will go a long way!

Tracks of different lengths are renovated and opened depending on the weather and conditions. Natural ice skating tracks circulate in the area of ​​Kuopio passenger harbor and Kuopio bay. The lengths of the tracks are 1 km, 2 km, 4 km and 7.5 km. The renovation of the natural ice skating rinks will begin at the beginning of the year. You can usually go skating in January. The skating season ends in mid-March, depending on weather conditions.

Please note that you move on the ice at your own risk and the track maintenance staff is not responsible for equipment or equipment breakdowns. We recommend wearing a helmet for safety reasons. Natural ice may have grooves or cracks.

More information at finlandicemarathon.com
Track maintenance manager: Mestar (Mestar Kuopio Oy)