Kongressitilastointi Kuopio

Vuoden 2021 kansainvälisten kongressien tilastot julkaistu

Korona muutti kansainväliset
kongressit virtuaalitapahtumiksi

Kansainvälisistä kongresseista tehdään Suomessa vuosittaista seurantaa Visit Finlandin toimesta. Suomessa järjestettiin vuonna 2021 yhteensä 320 kansainvälistä järjestökongressia. Määrä on suurempi kuin ensimmäisenä koronavuonna, jolloin kongressien määrä romahti murto-osaan edellisvuoteen verrattuna.

Kongresseissa pientä nousua ensimmäiseen koronavuoteen verrattuna – Kuopiossa osallistujamäärät laskivat

Suomessa järjestettiin viime vuonna 45% enemmän kansainvälisiä kongresseja kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2021 Suomessa järjestettiin 320 kansainvälistä järjestökongressia, kun vastaava luku vuonna 2020 oli 220. Verrattuna koronaa edeltävään aikaan, eli vuoteen 2019, joka oli ennätyksellinen koko Suomessa, kongresseja järjestettiin 62% vähemmän.

Korona on aiheuttanut haasteita myös kongressien tilastointiin. Tietoja pyrittiin keräämään myös virtuaalikongresseista sekä peruutetuista ja siirretyistä tapahtumista. Todellisuudessa peruttuja sekä siirrettyjä tapahtumia voi olla enemmän.

Finland Convention Bureaun koostamassa tilastossa oli mukana 368 kongressia. Näistä 320 tapahtumaa pystyttiin järjestämään jollain tapaa, suunnitellusti paikan päällä tai virtuaalisesti.

Kuopiossa kirjattiin vuoden 2021 tilastointiin 10 kansainvälistä kongressia, joista kolme siirrettiin. Loput 7 järjestettiin virtuaalisesti tai hybridinä, niihin osallistui yhteensä 725 henkilöä. Edellisenä vuonna, eli 2020 Kuopiossa kirjattiin tilastointiin 11 kansainvälistä kongressia, joista kolme siirrettiin ja yksi peruutettiin kokonaan. Loput seitsemän kansainvälistä kongressia, joihin osallistui yhteensä 1 408 henkilöä, järjestettiin virtuaalitapahtumina.

Virtuaalitapahtumissa on mahdollisuus kävijämäärien kasvattamiseen, mutta se syö isäntäkaupungeilta kongressimatkailun tuomia matkailutuloja. Ennätysvuonna, eli vuonna 2019, Kuopiossa järjestettiin ennätykselliset 35 kansainvälistä kongressia, joissa vieraili yhteensä 2 102 osallistujaa. Siten kansainvälisen kongressimatkilun kokonaismatkailutulovaikutus Kuopiossa oli lähes 2 817 000 euroa.

Virtuaali- ja hybriditilaisuudet jäänevät osaksi arkea

Kun suuret ja kansainväliset tapahtumat peruttiin viime vuonna koronapandemian vuoksi, tuli tilalle virtuaalisesti ja turvallisesti hybridinä järjestetyt tapahtumat. Myös alueen kokouspalveluja tarjoavissa yrityksissä on otettu vallitseva tilanne huomioon, ja erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen turvallisesti on nyt lukuisia vaihtoehtoja.

Virtuaalisuus tarjoaa mahdollisuuksia erityisesti osallistujamäärien kasvattamiseen, kun kongresseihin pystytään osallistumaan toiselta puolelta maailmaa. Virtuaali- ja hybriditilaisuudet jäävät varmasti elämään myös koronapandemian jälkeen.

Kuopio_Satama_Kesä_2020-05.jpg

Kokoukset ja kokoontumiset Kuopiossa ja Tahkolla

 

Lue lisää

Kansainväliset kongressit innovaatioiden ja kehityksen alustana tieteessä ja tutkimuksessa

Kuopion vahva tieteellinen osaaminen on yksi merkittävimmistä tekijöistä alueen kongressimatkailussa. Lähes kaikki Kuopiossa järjestettävät kansainväliset kongressit ovat tiedepohjaisia. Näin ollen Kuopion tiede- ja tutkimusorganisaatioilla, kuten Itä-Suomen yliopistolla ja Kuopion yliopistollisella sairaalalla on merkittävä rooli alueen kongressimatkailussa.

Kongressit ovat hyvä alusta kuopiolaisille tieteentekijöille tuoda esille osaamistaan kansainväliselle tiedeyhteisölle ja samalla nostaa Kuopio yhdeksi merkittävimmistä kaupungeista tutkimuskentällä.

Kuopio Convention Bureau tarjoaa maksutonta asiantuntija-apua kongressijärjestäjille. Kansainvälisten kongressien saaminen vaatii suunnittelua, ennakkovalmisteluja, aktiivisia toimijoita sekä korkeatasoista osaamista omalla tieteenalalla. Kuopio Convention Bureau tarjoaa apua sekä kongressien hakemiseen että järjestämiseen, auttaen löytämään sopivimmat tilat, palveluntarjoajat, oheisohjelmat sekä tarjoten alueen markkinointimateriaalit.

”Katsomme luottaen tulevaisuuteen ja uskomme kasvokkain tapahtuviin kohtaamisiin ja verkostoitumiseen. Kongressien suunnittelutyö vie usein vuosiakin ja se kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Kun maailma taas aukeaa, niin Kuopio Convention Bureau auttaa! Tavoitteenamme on nostaa Kuopio kongressimatkailun kärkeen Suomessa.”, tiivistää Pia Sihvonen.

Saatat olla kiinnostunut

Esittelyssä

Kokoukset ja ryhmät

Esittelyssä

Suunnittele matkasi

Artikkelit

Kokoonnu, kokousta tai järjestä kekkerit – Kuopio ja Tahko kutsuvat kerääntymään yhteen