Anna Hämäläinen ja Maija Rissanen

Tahko ja Savon ammattiopisto
aloittavat tiiviin yhteistyön

Yhteistyön myötä Tahkolla voi jatkossa
opiskella itselleen ammatin

Oppisopimuksella toteutettavissa opinnoissa kouluttautuminen tapahtuu Tahkolla sijaitsevilla työpaikoilla ja sitä täydennetään verkko-opinnoilla sekä Tahkolla tapahtuvalla lähiopetuksella. Koulutusten haku on avattu ja ensimmäiset opiskelijat pääsevät aloittamaan opintonsa jo tulevana syksynä.

Projekti lähti liikkeelle Break Sokos Hotel Tahkon hotellinjohtajan Anna Hämäläisen ja Savon ammattiopiston ravintola-alan lehtorin Maija Rissasen toimesta.

“Tuli puheeksi kuinka Tahkolla on pula usean alan tekijöistä, joita Maija kouluttaa ja siitä se ajatus sitten lähti, että voisimmeko yhdistää voimamme vieläkin tiiviimmin. Olemmehan aikaisemmin tehneet paljon yhteistyötä ja opiskelijoita on tälläkin hetkellä työssäoppimassa täällä Tahkolla. Nyt ajatuksena on, että käytännössä Tahkolla tapahtuu kaikki niin työssäoppiminen kuin mahdolliset opetukseen liittyvät teoriatunnit, jotka suoritetaan paikan päällä Tahkolla tai verkko-opintoina. Tahko kehittyy hurjaa vauhtia ja se mahdollistaa monen alan ympärivuotisia työpaikkoja upeassa ympäristössä. Harrasteet ja huvit löytyvät työpaikan läheisyydestä ja alueen henkilökunta verkostoituu helposti, joten Tahkolla on paljon tarjottavaa myös työntekijöilleen“, kertoo Anna Hämäläinen innoissaan.

Tahko syksyllä
Tahkolla työskennellään yhteisöllisesti, upeassa ympäristössä.

Tahkolla voi opiskella kokiksi, tarjoilijaksi, vastaanottovirkailijaksi, toimitilahuoltajaksi sekä kiinteistönhoitajaksi. Opintoja voi täydentää turvallisuusalan turvallisuusvalvojan opinnoista.

Opintojen aikana voi suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Tutkinnot ovat ravintola- ja cateringalan perustutkinto, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto ja matkailualan perustutkinto. Kun hakijalla on alan koulutusta ja/tai työkokemusta, opiskella voi myös yllä mainittujen alojen ammatti- tai erikoisammattitutkinnoissa ja syventää osaamista ammattilaiseksi ja esimiestehtäviin.

“Projekti on osa Tahko Campus -kokonaisuutta, jossa kehitetään yhteistä oppimisen mallia sekä palveluiden kehittämistä. Tahko Campus on yhteinen nimike erilaisten osaamisten lisäämisistä Tahkolla työskenteleville”, toteaa Smart Tahko -projektin vetäjä ja TAHKOcomin hallituksen puheenjohtaja Pekka Vihma

Opiskelu toteutetaan oppisopimuksella, jossa opiskelija on määräaikaisessa työsuhteessa työnantajaan ja kouluttautuminen tapahtuu työpaikalla ja sitä täydennetään oppilaitoksen tarjoamalla lähi- ja verkko-opetuksella.  Näytöt suoritetaan työpaikoilla. Näytöllä tarkoitetaan toimintaa, jossa opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen.

“Koulutuksessa tärkeää on nopeus ja oikea kohdentavuus työelämässä esiintyvin tarpeisiin. Sakky haluaa olla aktiivitoimija vuoropuhelussa koulutuksen ja työelämän kesken. Alueen, kuten tässä tapauksessa Tahkon tarpeisiin vastaaminen lisää sen vetovoimaa ja kilpailukykyä tuoden hyvinvointia koko maakuntaan. Kumppanuus hyödyntää tällöin kaikkia osapuolia. Kun uusia avauksia tehdään, niin niiden toivotaan jatkuvan ja hakevan uudistavia toimintamalleja koulutuksen kehittämiseksi. Tahkon aktiivisuus ja positiivisuus hyödyntää koulutusta on ilahduttava asia”, kertoo Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve

Hakuajankohta on 2.5.2022 – 31.7.2022 ja haku tapahtuu sakky.fi -verkkosivuston kautta. Ensimmäiset koulutukset alkavat syyskuun lopulla.