Snellmanin-puisto-Kuopio-Tuomiokirkko

Kuopion kansallinen kaupunkipuisto

  Jesse Kettunen • 08.03.2023

Kansallisessa kaupunkipuistossa
luonto ja kulttuuri kohtaavat

Kuopion kansallinen kaupunkipuisto rakentuu Kuopion kaupungin helmistä. Ihmisille tärkeät paikat, joissa rakennettu kulttuuriympäristö ja kaupunkiluonto kohtaavat, muodostavat kansallisen kaupunkipuiston. Ne kertovat kaupungin tarinan, tuovat esille kulttuuriperinnön ja vaalivat kaupunkiluontoamme, jotta myös tulevat sukupolvet voivat nauttia Kuopion monimuotoisuudesta.

Suomessa on tällä hetkellä yhteensä 10 kansallista kaupunkipuistoa. Kansallinen kaupunkipuisto on ympäristöministeriön myöntämä arvonimi, jota kaupunki itse hakee. Jokaisella kansallisella kaupunkipuistolla on omat erityispiirteensä.

Kuopion kansallinen kaupunkipuisto koostuu Kallaveden saarista ja vesialueista, vanhoista rakennuksista sekä sataman ja kauppatorin välillä säilyneistä puutalokortteleista ja rännikaduista, eli rännäreistä.

Kaupungintalon, kauppahallin, evankelisluterilaisen kirkon ja puukasarmin lisäksi kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluu esimerkiksi Minna Canthin ja J. V. Snellmanin Kuopion kotitalot. Lukuisista puistoista mainittakoon Väinölänniemen kaupunkipuisto, Snellmaninpuisto sekä Valkeisenpuisto, joka tunnetaan monilajisesta kasvustostaan.

Kuopion kansallisen kaupunkipuiston erityispiirre on Kallavesi ja sen merkitys kaupungin historialliselle kehitykselle. Se on muovannut kaupungin kehitystä monin eri tavoin. Kaupunkia ympäröivä vesistö, saaristoineen, on aikakaudesta riippuen toiminut ravinnon lähteenä, kulkureittinä sekä vapaa-ajan virkistymispaikkana kaupunkilaisten arjessa.

Kuopion kansallinen kaupunkipuisto pähkinänkuoressa

  • Kuopion kansallinen kaupunkipuisto perustettiin vuonna 2017. Se on järjestyksessään yhdeksäs Suomen kansallinen kaupunkipuisto.
  • Pinta-alaltaan kaupunkipuisto käsittää 7300 hehtaaria, josta 6800 hehtaaria on vesialueita.
  • Erityispiirteinä esille nousevat laaja sisämaan vesistö ja sen merkitys kaupunkilaisille, sekä ainutlaatuinen rännikatuverkosto.

Kansallisessa kaupunkipuistossa voit kohdata, viihtyä
ja virkistyä ympäri vuoden.

Turva luonnon ja kulttuurin kohtaamiselle

Kun kaupunki tunnistetaan kansalliseksi kaupunkipuistoksi, se sitoutuu arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden laajan kokonaisuuden säilyttämiseen ja hoitamiseen.

Ensimmäinen Suomen kansallinen kaupunkipuisto perustettiin Hämeenlinnaan vuonna 2001. Idea kansallisista kaupunkipuistoista saatiin Tukholmasta, jonne perustettiin erityislain turvin samaa konseptia vastaava kaupunkipuisto vuonna 1995.

Saatat olla kiinnostunut

Esittelyssä

Kulttuuri ja käyntikohteet

Esittelyssä

Inspiraatio

Esittelyssä

Näe ja koe