DSC01248-edit_web
  Pauliina Ahonen • 19.07.2023

Lupa lähteä luontoon on jokaisenoikeus

Suomi on harvaan asuttu maa, jonka kallioperässä yhdistyvät vanhimmat ja nuorimmat geologiset maailmankaudet. Kohoamistaan edelleen jatkavan maan ja kallion päällä vuorottelevat mäet ja alangot metsineen, soineen, niittyineen, tuntureineen sekä tuhansine järvineen. Näiden muodostama vaihteleva, upea luonto tarjoaa elinympäristön ja kodin noin 45 000 eliölajille, ihminen mukaan luettuna. Jotta kaunis kotimaamme säilyy yhtä upeana ja jotta saisimme kaikki nauttia siitä tasapuolisesti, on Suomessa käytössä jokaisenoikeudet, jotka mahdollistavat vapaan, toisemme huomioivan luonnossa toimimisen ja liikkumisen.

Jokaisenoikeudella varmistetaan luonnon monipuolinen virkistyskäyttö, luontaiselinkeinon harjoittaminen sekä luontomatkailun mahdollistaminen. Tiivistettynä jokaisenoikeudet tarkoittaa oikeutta liikkua, oleskella, hyödyntää tiettyjä luonnontuotteita ja leiriytyä tilapäisesti toisen omistamilla mailla ilman maanomistajan erillistä suostumusta. Oikeudet koskevat kaikkia Suomen kansalaisia sekä laillisesti maassa oleskelevia ulkomaalaisia. Jokaisen jokaisenoikeuksia hyödyntävän luonnossa liikkujan on kuitenkin hyvä muistaa, että vapaus tuo mukanaan myös vastuuta. Tämä tarkoittaa sitä, ettei omalla toiminnallaan aiheuta vahinkoa tai haittaa ympäristölle, sen asukkaille tai eläimistölle.

Jokaisenoikeudet mahdollistaa Kuopiossa ja sen lähialueilla jalkaisin, hiihtäen, pyöräillen tai ratsain liikkumisen luonnontilaisilla ja siihen verrattavilla alueilla, joita maanomistaja ei ole ottanut jokaisenoikeudet syrjäyttävään erityiseen käyttöön. Tällaista erityistä käyttöä ovat muun muassa viljely, asuminen tai metsätyöt. Tämän vuoksi esimerkiksi pelloilla liikkuminen on sallittua vain kasvukauden ulkopuolella talvisaikaan. Yksityisillä teillä saa kulkea, kunhan siitä ei aiheudu häiriötä. Kuitenkaan moottoriajoneuvolla ei yksityisellä tiellä ole sallittua ajaa ilman erillistä lupaa. Vesialueiden yleiskäyttöoikeus antaa kaikille mahdollisuuden käyttää vesistöjä yleiseen virkistyskäyttöön kuten veneilyyn.

Jokaisenoikeudet eri vuodenaikoina

Kuopiossa ja muualla Savossa riittää metsiä samottaviksi ja vesistöjä seilattaviksi. Luonnonalueiden virkistyskäyttö onkin täällä suosittua niin merkityillä retkeilyreiteillä kuin muuallakin luonnossa. Keväisin luontoharrastajat seuraavat muuttolintujen saapumista ja pesintää. Tällöin onkin erittäin tärkeää muistaa luonnossa liikkuessaan, ettei häiritse eläimistön kevätpuuhia. Myös maanomistajan toiveita on hyvä kunnioittaa, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että linnunpönttöjen ripustamiseen tulisi hyvän tavan mukaisesti pyytää lupa.

Kesällä luonto houkuttaa liikkumaan, harrastamaan ja ehkä oleskelemaan pidempiäkin aikoja. Luonnossa onkin sallittua leiriytyä teltassa, ajoneuvossa tai veneessä, mikäli siitä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa. Mikäli suunnitteilla on pidempiaikainen oleskelu, jolloin vahingon aiheutumisen riski kasvaa, tulisi asiasta keskustella maanomistajan kanssa. Leiriytymisen yhteydessä on myös tärkeää muistaa, että avotulen tekeminen on aina kielletty ilman maanomistajan lupaa. Onneksi Kuopiossa on useita yleisiä nuotiopaikkoja retkeilyreittien yhteydessä ja ne ovat kaikkien käytettävissä. Tällöinkin tulen sytyttämisessä tulee huomioida olosuhteiden turvallisuus muun muassa kuivuuden ja tuulen suhteen.

Erityisesti syksyisin luonnon aarteiden kerääminen on alueellamme suosittua ja myöskin sallittua, kun kohteena ovat metsämarjat, sienet, kukat tai maahan pudonneet oksat, kävyt ja terhot. Rauhoitettuja kasveja, sammalta tai jäkälää ei saa kerätä. Myöskin maa-ainekset kuten sora ja kivet ovat maanomistajan omaisuutta, joten niiden ottaminen on aina luvanvaraista. Luonnonsuojelualueilla voi olla lisäksi omia poimimista koskevia rajoituksia, jotka tulee huomioida. Suojelualueilla myös liikkumista sekä leiriytymistä voidaan rajoittaa tai kieltää kokonaan, jos alueen eläimistö tai kasvillisuuden säilyttäminen näin vaatii. Jokaisen retkeily- ja luonnonsuojelualueen omiin sääntöihin on helppoa ja suositeltavaa tutustua etukäteen ennen luontoon suuntaamista.


Talvella järvenjäällä liikkuminen on sallittua samoilla säännöillä kuin vesistöjen sulaankin aikaan. Tilapäinen oleskelu ja ankkurointi on mahdollista ja vettä saa käyttää talousvedeksi ja peseytymistarpeiksi. Talvella pilkkiminen ja kesällä ongella tai silakkalitkalla kalastaminen kuuluvat jokaisenoikeuksiin ja maksuttoman yleiskalastusoikeuden piiriin. Koska avotulen tekemisestä jääpeitteiselle vesialueelle ei ole erikseen säädetty, katsotaan se luvalliseksi toiminnaksi. Näin ollen Kallavedelle suuntautuvan pilkkiretken yhteydessä voi paistaa makkarat ja keittää nokipannukahvit ilman erillistä lupaa järvenjäällä. Ranta-alueita voi käyttää lepoon ja virkistäytymiseen siellä, missä liikkuminenkin on sallittua. Tällöin tulee kuitenkin olla tarkkana, ettei häiritse lintujen tai muiden eläinten pesintää.

Luonnossa lemmikin kanssa

Koiran ulkoiluttaminen toisen mailla on luvallista, kun koira pidetään kytkettynä. Vapaana koiraa saa ulkoiluttaa maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan luvalla. Kuitenkin maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään, jolloin riistaeläimillä on poikasia, kaikki yli viisi kuukautta vanhat koirat on pidettävä kytkettyinä tai välittömästi kytkettävissä. Yleisillä kuntopoluilla, kunnostetuilla laduilla ja muilla yhteiskäyttöön tarkoitetuilla alueilla koiraa ei tule pitää irti. Kissojen ulkoiluttaminen vapaana on luvallista omistajan pihamaalla tai puutarhassa.

Hevosen kanssa liikkuminen kuuluu jokaisenoikeuksiin alueilla, joilla sitä ei ole erikseen kielletty. Mutta koska ratsastaminen saattaa erityisesti laajamittaisena toimintana olla maastoa ja tiestöä kuluttavaa, on siitä tarvittaessa hyvä keskustella maanomistajan kanssa. Ratsastusretkellä hevonen saa syödä luonnonvaraisia kasveja ja uittaminen on sallittua muualla kuin yleisillä uimapaikoilla.

Luonnonystävän liikuntalajit ja muu harrastaminen

Metsissä ja vesistöissä harrastaminen kuten melonta, uiminen, kiipeily, maastopyöräily, sukeltaminen, vesihiihto, luistelu tai geokätköily kuuluvat jokaisenoikeuksien piiriin ja ovat Kuopiossa ja lähialueilla todella suosittuja. Myös luonnon tarkkailu, tutkiminen, valokuvaus ja rauhoittamattomien hyönteisten sekä kasvien kerääminen on sallittua. Näissäkin harrastuksissa tulee kuitenkin huomioida ympäristöä kunnioittava käyttäytyminen. Niinpä luonnon vahingoittaminen ja roskaaminen on aina ehdottoman kiellettyä, kuten muulloinkin luonnossa liikkuessa.

Suomen verrattain laajat jokaisenoikeudet antavat meille jokaiselle erinomaisen tilaisuuden nauttia alueemme erityisestä luonnosta, sen mahdollisuuksista ja antimista. Hyödyntäkäämme näitä oikeuksia toisiamme ja ympäristöämme kunnioittaen, jotta myös sukupolvet meidän jälkeemme pääsevät niistä nauttimaan.

Jokaisenoikeudet lyhyesti

SAAN:

 • liikkua jalan, hiihtäen, pyöräillen tai ratsain metsissä, luonnon niityillä, vesistöissä ja muualla luonnossa, joka ei ole erityiseen käyttöön otettu (kuten pellot ja istutukset)
 • oleskella ja yöpyä tilapäisesti (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista) niillä alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja
 • onkia ja pilkkiä sekä kalastaa silakkalitkalla
 • veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä

EN SAA:

 • haitata maanomistajan maankäyttöä
 • aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle
 • liikkua pihamailla, istutuksilla tai viljelyksessä olevilla pelloilla
 • kaataa tai vahingoittaa puita tai ottaa niitä mukaani
 • ottaa sammalta, jäkälää tai maa-ainesta
 • tehdä avotulta toisen maalle
 • häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla
 • roskata
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa
 • häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia tai muita eläimiä
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia

Saatat olla kiinnostunut

Esittelyssä

Retkeily

Paikat

Etelä-Konneveden kansallispuisto

Paikat

Tiilikkajärven kansallispuisto

Paikat

Pisan luonnonsuojelualue

Esittelyssä

Inspiraatio

Artikkelit

Kolme helppoa tapaa vahvistaa omaa luontoyhteyttä